Ochrana osobných údajov

Ste pre nás dôležití! Preto považujeme za našu povinnosť, aby sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali s čo najväčšou opatrnosťou a chránili ich pred zneužitím.

Spoločnosť Niederösterreiche Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H. - skrátene NÖVOG - pri spracovávaní a získavaní osobných údajov prísne dodržiava ustanovenia predpisov, týkajúcich sa ochrany osobných údajov (nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov).

V nasledujúcej časti nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje zbierame počas vašej návštevy na našej webovej stránke a načo sa budú používať, ako aj to, aké osobné údaje a načo sa zbierajú v rámci vášho kontaktu s nami.

Rozsah platnosti

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre webovú stránku www.noevog.at, prevádzkovanú spoločnosťou NÖVOG a náš webový obchod webshop.noevog.at, ako aj pre nasledujúce webové stránky, ktoré sú prepojené so spoločnosťou NÖVOG: www.mariazellerbahn.at, www.waldviertelbahn.at, www.wachaubahn.at, www.reblausexpress.at, www.citybahn.at, www.schneebergbahn.at, www.wunderwiese.at a www.gemeindealpe.at a www.wieselbus.at.

Všetky ustanovenia platia v rovnakej miere aj pre dcérske spoločnosti NÖVOG:

  • Bergbahnen Mitterbach GmbH
  • Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH
  • NÖVOG Infrastruktur GmbH
  • Schneeberg Sesselbahn GmbH

Vyhlásenie: Jednotlivé stránky môžu obsahovať odkazy na iných turistických partnerov a poskytovateľov v dolnorakúskej sieti cestovného ruchu, na ktoré sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov spol. Niederösterreich-Werbung GmbH už nevzťahuje. To znamená, že za tieto externé obsahy ani osobné údaje, ktoré tieto stránky spracúvajú, nenesieme žiadnu zodpovednosť ani nepreberáme žiadnu záruku.